TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

ISSN 2146-3832
 
 
 
 

 
 

Türkçe

 

 

English

 

Yayın Etiği

Taslak makalenizi göndermeden önce lütfen yayın etiği ilkelerimizi okuyunuz.

 

Genel Esaslar

Bütün taslak makaleler editörün önincelemesinden sonra iki hakeme gönderilir. Hakemler makalenin değeri ve uygunluğu konusunda incelemelerde bulunurlar. İnceleme süreci 2-3 ayı alabilir. Gönderilen makalelerin başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş olmaması gerekmektedir.

Taslak Makale Gönderimi

Taslak makaleler yalnızca email ile gönderilmelidir. Posta gönderileri değerlendirmeye alınmamaktadır. Taslaklar usak@anadolu.edu.tr email adresine gönderilmelidir.

Metin

Taslak makalelerin bütün bölümleri, American Psychological Association'ın (APA) 6. baskısı ile uyumlu olmalıdır.  Formata uygun yazılmayan taslak makaleler yazara iade edilir.

Metin Şekli

Makaleler MS Word ile yazılmalı ve gönderilmelidir.

  • 12 punto, Times New Roman karakteri kullanılmalıdır.
  • Çift satır aralığı kullanılmalıdır.
  • Sayfalar otomatik olarak numaralandırılmalıdır.
  • Tablo yapmak için Word programı kullanılmalıdır.

Kapak Sayfası

Makalenin ilk sayfası kapak sayfası olarak kullanılmalı; bu sayfa makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını, yazarların adlarını ve kurumlarını, email adreslerini ve yazışmadan sorumlu yazarın yazışma bilgilerini içermelidir. Kapak sayfası olmayan makaleler idade edilir.

Özet

120-150 sözcük olmalıdır.  Özetin altında anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Türkçe makaleler ayrıca 500-600 sözcük aralığında genişletilmiş İngilizce özet içermelidir. Makalede İngilizce özet Türkçe özden sonra gelmelidir. İngilizce özette (summary) purpose and significance, method, results, conclusions bölümleri olmalıdır.

 

Makale Uzunluğu

Makaleler 8000 sözcüğü geçmemelidir. Buna özet, kaynakça ve diğer notlar dahildir. Daha uzun makaleler için Editör ile konuşulmalıdır.

Tablolar/Şekiller

Makale içinde uygun olan yerlere yerleştirilmelidirler. Makale içerisinde bulunan tüm resim ve grafiklerin doğru yerde olduğu kontrol edilmeli, grafik veya resimler zorunlu olmadıkça ayrı bir dosya olarak gönderilmemelidir.

Başlıklar

Bütün başlıklar koyu renkli olmalı ve APA formatında yazılmalıdır.

Kaynakça

APA 6. basım ilkeleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içinde atıf verilmeyen kaynaklar burada bulunmamalıdır.

Dip Notlar

Dip nota yer verilmemelidir.

Yayın Hakkı

Dergide yayımlanan makalelerin yayım hakkı dergiye aittir. Makelenin içeriğinden yazarlar sorumludur.

 

Publication Ethics and Malpractice Statement

Before submitting your manuscript, please read the publication ethics and publication malpractice statement. The ethics statements for the TJGE are based on the Committee on Publication Ethics Code of Conduct guidelines available at www.publicationethics.org.

 

Copyright, Terms & Conditions

All articles published in this journal are licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-4.0). The license permits non-commercial re-use of an open access article, as long as the author is properly attributed. The TJGE holds copyrights for all articles published in the journal. Authors are responsible for article contents published in the journal.

 

Archiving and Preservation Policy

All articles of the TJGE are archived in digital format on ULAKBIM ODIS (Turkish Academic Network and Information Center-Online Journal System). In addition, all contents, including articles and website are stored on three different sources. Content on one server is online and accessible to the readers. The copy of all the contents is stored as a backup on two other sources.

 

Peer-Review Process

TJGE relies on the peer review process to uphold the quality and validity of individual articles. All manuscripts go through blind-review process and are reviewed at least by two refrees. In some cases, more than two refrees review manuscripts. The peer-review process includes the following steps: 1) Pre-assessment by the Editor, 2) Invitation to reviewers, 3) Response to Invitations, 4) Review is conducted, 5) Journal evaluates reviews, 6) Decisions and reviews are sent to authors.

 

Instructions for Authors

After initial screening by the Editor, manuscripts are reviewed by a blind refereeing process.  Two independent referees assess the quality and appropriateness of manuscripts. Avoid any information which might identify you as the author. The review process takes two to three months.

Manuscript Submission

Manuscripts should be sent only by email to the Editor in Chief: usak@anadolu.edu.tr.

Text
Manuscripts should be written in accordance with the 6th edition of publication manual of the American Psychological Association (APA).

Text Formatting

Manuscripts should be submitted in MS Word.

  • Use a normal, plain font (e.g., 12-point Times New Roman) for text.
  • Use double space
  • Use the automatic page numbering to number the pages.
  • Use the table function, not spreadsheets, to make tables.

Title page
It should be the first page and include title of paper, name(s) of author(s), affiliation, mailing address, and email. The title page will be removed by the Editor prior to the refereeing process to allow for a blind review.

Abstract
It should consist of 120-150 words on the second page of the manuscript. It must briefly outline purpose, methodology, instrumentation, sample/s, main findings, and conclusions.  Include 6 keywords under the abstract for indexing purposes.

Headings

All headings must be bold.

Length
Manuscripts should not exceed 8000 words including abstract, references and illustrations. Exceptions should be discussed with the editor.

Tables/Figures

In the text, refer to every table and figure.  They should be placed in the text, not at the end  of the manuscript.

Acknowledgments

Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be written before the reference list. The names of funding organizations should be written in full.

References

They should be written according to the 6th edition of the Mannual of the American Psychological Association (APA).

Footnotes

Do not use footnotes.