TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

   
ISSN 2146-3832
 
 
 
 

 
 

 

 

   

TUZED, Anadolu Üniversitesi ÜYEP Merkezi tarafından yayımlanmaktadır. Bütün makale yazışmaları usak@anadolu.edu.tr adresi ile Editör'e gönderilmelidir.

 

The TJGE is published and distributed by UYEP Center. All correnpondance, including manuscripts, should be sent by email to the Editor in Chief: usak@anadolu.edu.tr.

__________________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Uğur Sak

ÜYEP Merkezi

Anadolu Üniversitesi

26470 Eskişehir

Tel: 222. 335 0580/1907

 

Ugur Sak

Prof., & Director, Center for Research and Practice on High Ability Education

Anadolu University

Eskisehir 26470, Turkey

http://uyep.anadolu.edu.tr

Tell: 222. 335 0580/1907