TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

   
ISSN 2146-3832
 
 

  
 

TÜZED HAKKINDA

 

  ABOUT THE TJGE

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularını kapsayan akademik, hakemli bir dergidir. Dergi, kapsamı ile ilgili bilimsel araştırmaların, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıldığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir.

TÜZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün makale, tartışma ve incelemeler yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen bütün makaleler editörün önincelemesinden sonra en az iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki kez çevrimiçi yayımlanmaktadır. TÜZED makalelerine erişim ve TÜZED'de yayım ücretsizdir.

 

 

Turkish Journal of Giftedness and Education (TJGE) covers all aspects of giftedness, talent, and creativity and all types of high ability. The TJGE provides a scientific platform for researchers, practitioners and administrators to discuss and disseminate scientific research, theories, and practices and ideas.

The TJGE is a refereed journal which publishes original research articles, literature and book reviews in Turkish and English. Articles submitted to the TJGE undergo rigorous peer review process. The TJGE is an open-access online journal and published twice a year. Downloading articles from our web site is free of charge. Publications by authors in TJGE also is free of charge.

 

  Sayılar/Issues
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hits counter

hits since January, 2012

 

   

___________________________________________________________________________________________________________

©2011, TÜZED/TJGE; Published by UYEP Center (Center for Research and Practice on High Ability Education)